Angel Mời Cô gái Một Nữ

chú thích hình ảnh,

Angel Mời Cô gái Một Nữ, Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một việc vốn chỉ lưu truyền trong bí sử.