Biến Grannies 5

chú thích hình ảnh,

Biến Grannies 5, Hữu Tâm cười lớn ánh mắt cười cợt nhìn Khánh Phương như một con thú giãy chết lần cuối không cam lòng giữa đám thợ săn.