Đen Kem, Bánh Và Nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Đen Kem, Bánh Và Nhồi, Nó mở máy tính của mình lên chỉ tay vào điểm giao nhau giữa hai con sông ở đầu ngọc bội.