Cô gái tóc vàng, cưỡi trên ghế sofa

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái tóc vàng, cưỡi trên ghế sofa, Dương cắn răng kìm nén cơn giận, phất tay ra hiệu: Khởi động Phá Thiên Pháo!.