ĐƠN LÀ CÔ GÁI DÀNH CHO BẠN NÓ TRÊN BÀN

तस्वीर का शीर्षक ,

ĐƠN LÀ CÔ GÁI DÀNH CHO BẠN NÓ TRÊN BÀN, Vậy… Anh cũng đã… đã thấy em… cùng với Hoài Nam… còn có… Khánh Phương ấp úng gương mặt đỏ ửng lên anh.