Sarah cầu xin cho tình ái

तस्वीर का शीर्षक ,

Sarah cầu xin cho tình ái, Vì thế thừa dịp Tần Phỉ Tuyết ngủ, lúc này mới đến phòng Thẩm Hạo, ngoại trừ muốn thân mật với hắn, phần lớn là quan tâm đến thương thế của hắn.