Mẹ đầu tiên, chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Mẹ đầu tiên, chết tiệt, Trải qua thời gian chung đụng, Quang biết rõ điểm G của Nhiên ở chỗ nào.