Pahari Ấn độ hindu thưởng thức của prince

तस्वीर का शीर्षक ,

Pahari Ấn độ hindu thưởng thức của prince, Á… ba đụ con thiệt luôn hả? Con nói giỡn thôi mà… Giỡn hả? Vậy thì con chết đi là vừa.