Cái nhìn rõ hơn bất lực Liếm và nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Cái nhìn rõ hơn bất lực Liếm và nhồi, Ừ, mẹ con với thím ba mỗi người một vẻ, nếu một người là Thúy Kiều thì người còn lại phải là Thúy Vân.