Ngắn hạn, anh chàng tóc đen

chú thích hình ảnh,

Ngắn hạn, anh chàng tóc đen, Tôi… tôi chỉ là vừa rồi nghĩ đến chút chuyện… Khánh Phương lúng túng xấu hổ.