Cam: Nhồi Pinay

तस्वीर का शीर्षक ,

Cam: Nhồi Pinay, Cái lỗ ấy như một vết rạch nhỏ theo chiều dọc, nó không chỉ là đường thoát nước tiểu mà còn để phóng thích tinh trùng.