Cô gái chết tiệt và bú c. chơi với nước thể thao

chú thích hình ảnh,

Cô gái chết tiệt và bú c. chơi với nước thể thao, Ui trời… Con mẹ nó… Là… Là… Cô Khánh Phương… Cô giáo trường tao… Thằng Minh lắp bắp không nói nên lời.