Thật nóng thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Thật nóng thổi kèn, Những nhát nổ giòn dã diễn ra nửa chừng thì Dương rút cặc lụi vào bụng Nga, tay cầm khúc gân dính máu lẫn dâm thủy sục lia lịa tiếp tục bắn từng vệt dài lên váy ngủ.