Dễ thương con ngăm đen ấy một mình không.2

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ thương con ngăm đen ấy một mình không.2, Trong tiếng súng giòn giã phá nát không khí không ngừng lại dù chỉ một giây.