Ngọt ngào, với hồ,

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngọt ngào, với hồ,, Gối kê dưới đầu đã trôi xuống tận vai bởi những cú đóng quá mạnh đẩy trồi lên.