Á Cô Gái Có Bộ Ngực Bọc Cao Su Mút Dối 2 Người ...

chú thích hình ảnh,

Á Cô Gái Có Bộ Ngực Bọc Cao Su Mút Dối 2 Người ..., Ông nói là viên Phá Cảng đan do một đám khảo cổ tìm được trong mộ phần của Từ Hy Thái hậu đem ra bán đấu giá tại Bắc Kinh hai tháng trước?! Chính là nó.