Bị phá khi mặc đồ lên

chú thích hình ảnh,

Bị phá khi mặc đồ lên, Con nghĩ ta không muốn mọi chuyện đơn giản sao? Hoàng Bá giữ giọng mình thật thấp nói.