Lùn tóc đồ lẳng lơ bị phá bỏ sang một bên và đôi trốn

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc đồ lẳng lơ bị phá bỏ sang một bên và đôi trốn, Không chỉ như vậy… cánh tay mới của cô Hoa sẽ không đơn thuần chỉ để cầm nắm… Xin hỏi cô Hoa dạy môn gì? Dạ, thưa Giáo sư.