Quyến rũ phụ nữ mặc đồ đen như trêu tức mình

chú thích hình ảnh,

Quyến rũ phụ nữ mặc đồ đen như trêu tức mình, Quý… Chữ cuối cùng từ miệng Gs Châu muốn thốt ra nhưng không ra khỏi miệng được.