Tuyết,

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyết,, Tiến không nghĩ nhiều, mở khóa cửa để xác nhận rồi vỗ vỗ lên vai Quang, sau đó cứ thế quay lưng đi mất.