Công Cộng Đồng Tình Tay Ba Trong Hai Đường Phần Thân ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Công Cộng Đồng Tình Tay Ba Trong Hai Đường Phần Thân ..., Hoài Bão thì cầm Phong Vân Thiên kiếm chém thẳng vào điểm kết nối giữa chiếc cánh đen và cơ thể Trục Nhật.