Người da đỏ thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Người da đỏ thổi kèn, Bóng lưng của cô thật đẹp, có đôi khi tôi đều tự hỏi Lý Hoa tạo được ơn phước lớn có nào mà lại có thể cưới được một người phụ nữ xinh đẹp hoàn mỹ như cô làm vợ.