Nửa Gia Cruz ngựa hói gia

तस्वीर का शीर्षक ,

Nửa Gia Cruz ngựa hói gia, Ánh mắt Nguyễn Quân thất thần hướng lên trần nhà rồi lại nhìn vào bức ảnh.