Mariana Cordobas Mặt cuốn sách chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Mariana Cordobas Mặt cuốn sách chết tiệt, Hai hàng mi Khánh Phương cong vút thật đẹp khép hờ nổi bật trên hai gò mịn màng.