Diễn viên, và cô dâu

chú thích hình ảnh,

Diễn viên, và cô dâu, Lão Quân như con thú lên cơn dại, cơ thể lão ngùn ngụt lửa dục bốc cao không có gì cản nổi.