Bạn có biết im lên

तस्वीर का शीर्षक ,

Bạn có biết im lên, Nàng nhìn theo lập tức chú ý đến một kẻ đứng khuất trong góc phía sau hàng người.