Babe, nhị khúc 3

तस्वीर का शीर्षक ,

Babe, nhị khúc 3, Giờ này người ta ngủ rồi ba ơi! Nếu vậy phải làm sao? Vậy đưa lồn con đây ba thử cho con khỏi cãi luôn.