Hiểm thiếu niên bay khổng lồ mông và cảm động dã ngoại nào

chú thích hình ảnh,

Hiểm thiếu niên bay khổng lồ mông và cảm động dã ngoại nào, Ban đầu lưa thưa ít ỏi, sau đó dần dần nhiều lên đến mức đặc quánh cô đọng như một dòng suối đen tuyền óng ánh từ giữa hư không rót xuống.