Gay emo lâu tóc phim movietures Một người yêu của tôi ...

chú thích hình ảnh,

Gay emo lâu tóc phim movietures Một người yêu của tôi ..., Đúng ra thì đây chính là bản thể của Xà Thần, còn phần tàn hồn kia chỉ là do Cao Biền dùng biện pháp đặc biệt lấy ra, ểm vào tượng Xà Thần.