Sexy, Ở Cửa hàng Ấn độ, ả rập

तस्वीर का शीर्षक ,

Sexy, Ở Cửa hàng Ấn độ, ả rập, Không có sợi dây áo lót nào băng ngang mà chỉ có đường phân chia bởi sống lưng tạo nên hai nửa của chiếc lưng thon thả.