Da, Đét Đít, Xiềng Xích Và Như Một Khúc Dạo Đầu, Để Thổi Kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Da, Đét Đít, Xiềng Xích Và Như Một Khúc Dạo Đầu, Để Thổi Kèn, Vị trí Chủ tịch là do nội bộ tu chân giả trong Hiệp hội bình bầu… Còn bốn vị trưởng lão là do các Thủ hộ giả chọn ra.